Testy penetracyjne

Test penetracyjny

Rozwój nowych technologi napędzany jest przez biznes. Zyski rosną dzięki szybkiemu dostępowi do informacji a ich sprawne przetwarzanie przynosi z kolei oszczędności. Wdrożenia dedykowanych rozwiązań i całych systemów IT wymusza na organizacjach mieć na względzie obszar cyberbezpieczeństwa.

W sytuacji gdy padniemy ofiarą cyberataku musimy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami:

Posiadając świadomość powyższych zagrożeń i ich skutków nie powinniśmy przenosić występującego ryzyka na dostawców oprogramowania i sprzętu. Na rynku nie ma skutecznych systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa. Materiały marketingowe dostawców na wyrost podkreślają bezpieczeństwo oferowanych systemów najczęściej bez pokrycia w rzeczywistości. Co w momencie gdy newralgiczna aplikacja posiada liczne błędy bezpieczeństwa i pozwala na nieograniczony dostęp do wszystkich przetwarzanych faktur? Co w przypadku kiedy wdrożone rozwiązanie odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie spełnia założonych wymagań? Niezależne testy bezpieczeństwa pozwalają w sposób obiektywny odpowiedzieć na te pytania.

Nasza oferta testów bezpieczeństwa:

Test penetracyjny jest często elementem audytu bezpieczeństwa. Warto tutaj zwrócić uwagę na to że, audytor odpowiedzialny jest za wartswę procesową zarządzania bezpieczeństwem informacji. Rolą pentestera jest zbadanie warstwy technicznej. Praca pentestera to atak i działanie zbliżone do hakera, który przełamuje zabezpieczenia i sprawnie wykorzystuje wykryte podatności. Efektem pracy pentestera jest raport który służy jako wkład do dalszych usprawnień organizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Każda wykryta podatność zawiera rekomedację, która pokazuje jak ochronić się przed potencjalnym atakiem w przyszłości.

Bezpieczeństwo to ciągły proces. Wraz z rozwojem techonologii pojawiają się nowe wektory ataku, które sprawnie wykorzystują cyberprzęstepcy. Test penetracyjny pomaga w ustaleniu prioryterów dla wydatków związanych z cyberbezpieczeństwem. Tworząc analizę w odniesioniu do korzyści pomocnym jest przeprowadzenie modelowania zagrożeń. Wykonywanie testów penteracyjnych jest obligatoryjne w większości branż gdzie występuję regulator i wymagana jest zgodność z narzuconymi standardami. Środowiska posiadają błędy bezpieczeństwa z różnym prawdopodobieństwem materializacji i ich negatywnych następtw. Niedocenianą wartością testów bezpieczeństwa jest również ich charakter edukacyjny dla zespołu zarządzającego środowiskiem.

Decydując się na testy penetracyjne zwróćmy uwagę na kwalifikacje zespołu od którego zależy jakość wykonanych prac i podatności wskazane w raporcie. W przeciwnym wypaku wykonane pracę mogą być ograniczone do podstawowywych narzędzi automatycznych. Dobrym odniesiem dla wiedzy pentestera jest certyfikat OSCP oraz zebrane podziękowania. Sprawdź zakładkę zespół.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się wiecej lub zapytać o bezpłatną wycenę? Zapraszamy do kontaktu!