DoS / Odmowa dostępu

DENIAL OF SERVICE / ODMOWA DOSTĘPU

Atak skierowany jest na wysycenie dostępnych zasobów, które obsługują newralgiczne aplikację i procesy w celu uniemożliwienia poprawnego funkcjonowania. Podatność na tej klasy ataki niesie za sobą ryzyko strat finansowych, utraty reputacji kończąc na ucieczce klientów do konkurencji.

Wyróżniamy dwa rodzaje ataku:

Wykonanie ćwiczenia w pierwszej kolejności wskaże błędy konfiugracyjne serwerów czy też podatności atakowanej aplikacji. Testujemy w ten sposób również rozwiązania, które powinny chronić przed tego typu atakami. Możemy zweryfikować czy atak został zgłoszony, czy incydent został prawidłowo obsłużony tj. przećwiczyć istniejące procesy przed prawdziwym atakiem.

Wynikiem testu jest raport wskazujący jakimi metodami udało się przeciązyć przedmiot prac. Raport podzielony jest na trzy sekcje. Pierwsza sekcja jest podusmowaniem wykonanych prac dla zarządu lub kadry kierownicznej. Kolejna sekcja dokładnie opisuje zakres i przebieg prac wraz z lisą wykorzystanych narzędzi. Ostatnia sekcja to lista wykonanych testów zawięracaja dokładny opis, zebrane w trakcie testu dowody oraz rekomendacje od testera. Wnioski zawarte w raporcie wskaża bazę do dalszych usprawnień organizacji.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się wiecej lub zapytać o bezpłatną wycenę? Zapraszamy do kontaktu!